Karen kommer til verden i København 17 August 1974