Vi rejser til Færøerne med Ny Nordisk Mad og spiser skærpekød, søpindsvin og pladetang